Tyimességek

...avagy Tyima gondolatai.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

A Médiatörvény, saját blogokra vonatkozó része :

E-mail Nyomtatás PDF

Keserves vita előzte meg a Médiatörvényt. Nem lehetünk biztosak benne még ma sem, hogy mi a saját blogokra vonatkozó része! Egy jóbarát blogger, hivatalos állásfoglalást kért a Nemzeti Média -és Hírközlési Hatóságtól! A válaszlevelet olvassa el Mindenki, aki ír a neten, a későbbiekben még fontos lehet...

"Mindenekelőtt rögzítenünk kell, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a vonatkozó alkotmányjogi elvek és a közigazgatásra vonatkozó általános eljárási szabályok értelmében jogszabályi rendelkezéseket kizárólag egyedi hatósági ügyben, hatósági eljárás keretében, az ügy körülményeinek ismeretében, a tényállás tisztázását követően meghozott döntésében alkalmazhat, értelmezhet, mely értelmezést kizárólag hatósági döntésbe foglalva közölhet.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) az Mttv. 41. §. (4) h), i) és a 184. § (1) a) pontjában meghatározott hatásköre alapján látja el a sajtótermékek nyilvántartását. A Hivatal hatásköre kiterjed a sajtótermékek nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásba vétel megtagadására, a sajtótermékek nyilvántartásból való törlésére és a sajtótermékekkel kapcsolatos módosítások kezelésére.

A sajtóterméknek az internetes újság vagy hírportál tekinthető, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.

1.A magánszemély által létrehozott blog, illetve weboldal ebből következően internetes sajtóterméknek kizárólag abban az esetben minősülhet, ha a szolgáltató médiatartalmat nyújt és ezt gazdasági szolgáltatásként végzi, amelynek tartalmáért a gazdasági társaság szerkesztői felelősséget vállal.

2.-5. A regisztráció célja a sajtótermékek ellenőrzése. Az általános felfogás szerint a sajtóterméket – a törvényben szereplő fenti definíció egyes elemein túl – elsősorban az objektív, formális kritériumok alapján lehet meghatározni. Legfontosabb ezek közül a rendszeres, azonos címen történő megjelenés. A fogalmak egyes kritériumainak vizsgálatát követően egyértelműen megállapítható, hogy a magáncélú vagy céges honlapok, szöveges és videós blogok nem tartoznak a törvény hatálya alá, azaz nem szükséges nyilvántartásba venni őket.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 60/1992. (XI. 17.) AB határozatának indokolása értelmében a Hatóság – hatósági eljárás kereteit nélkülöző eljárásban kiadott – állásfoglalása sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem tekinthető, az semmiféle normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségére lehettünk.

Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása. Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy az e-mailen érkező levelekre adott tájékoztatásunk - a vonatkozó alkotmányjogi elvek és a közigazgatásra vonatkozó általános eljárási szabályok alapján - sem normatív, sem jogi kötőerővel nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet. Továbbá a hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást adhatunk."

....................................................................

Köszönettel, Walakinek : tyim

 

Hozzászólások 

 
0 #1 tyima 2015-02-01 08:01
Hi! A what kind of solution you thought of?because I will advertise an any kind of erotic thing on my website!
Idézet
 

Szóljon hozzá!

tyim elvben egy demokratikus, szókimondó portál! De azért vannak illemszabályok, melyeket nem illik áthágni! Ha mégis mutatkozna szándék, tyim éber...


Biztonsági kód
Frissítés

Keresés

Jelenlévők

Oldalainkat 26 vendég böngészi
A site hozzáadása a KedvencekhezAz oldal hozzáadása a KedvencekhezBeállítás kezdőlapnak!Oldal megosztásaOldal elküldése emailkéntOldal nyomtatása

Hozzászólások