Tyimességek

...avagy Tyima gondolatai.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

-Gasparovics bácsinak pár gondolat...

E-mail Nyomtatás PDF

Vehemens egy nép ez a szlovák...Csak nem fér a bőrébe! Iván Gasparovics pedig a jelen EU-s törvények értelmében, szellemi hadat üzent Hazánknak! Nem először, és vélhetően nem utoljára...Jó dolog, ezzel a fasiszta jelzővel dobálózni! Használja is boldog-boldogtalan, mert vagy népszerű akar lenni bizonyos körökben -megbélyegezve mást, vagy nincs tisztában a körülményekkel, a szó értelmével...Nézzük ezt a Gasparovics bácsit! Én tudom jól, hogy nem valószínű, hogy valaha is a tyimekre fanyalodik, ám én mégis írok neki! Hagyjuk már ezt a fasisztázást! Főleg olyan múlttal, mint az övék! Mit is ír a mindenttudó:

"Szlovákia, hivatalosan Szlovák Köztársaság (szlovákul Slovensko, hivatalosan Slovenská republika) kelet-közép-európai állam a Kárpát-medence északi részén. Nyugatról Csehország és Ausztria, délről Magyarország, keletről Ukrajna, északról pedig Lengyelország határolja. Fővárosa és egyben legnagyobb városa Pozsony (szlovákul Bratislava korábban Prešporok, németül Pressburg). 2004. május 1-je óta az Európai Unió tagja. Szlovákia 2009. január 1-jén csatlakozott az eurózónához.

Az 1918-ban megszületett csehszlovák állam határait az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződésekben rögzítették. Az új állam több tartományból állt, melyek közül kettő, Szlovákia (Slovensko) és Kárpátukrajna (Podkarpatská Rus) az egykori Magyarország területéből szakadt ki, ennek megfelelően déli határuk Magyarországnak a trianoni békeszerződésben meghatározott északi határvonala lett. A két tartomány Lengyelország felé eső, északi határa viszont nagyjából Magyarország korábbi északi határával esett egybe, attól csak az egykori Árva és Szepes megyék területén tért el kissé, ezek egy részét Lengyelországnak juttatva. Szlovákia nyugati határa Ausztria felé, illetve északnyugati határa a Csehszlovákiához tartozó Morvaország és (cseh) Szilézia felé teljesen megegyezett az egykori magyar határral. Szlovákia keleti határát Kárpátukrajna felé az Alföld peremvidékén a nyelvi-etnikai határvonal körül, a hegyvidéken azonban attól keletebbre húzták meg, így Ung vármegye területét felosztották, Zemplén viszont egészen Szlovákiához került.

1938 októberében Csehszlovákia nemzetközi döntőbírósági döntések alapján jelentős területeket vesztett Németországgal, Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Szlovákia (és Kárpátukrajna) területéből a déli magyarlakta sávot lényegében az etnikai határnak megfelelően Magyarországhoz csatolták, (logikus, hisz magyar ajkúak éltek ott, és majd ezer éve magyarok voltak...tyim)a Duna jobb partján Pozsonnyal szemben fekvő Pozsonyligetfalu, illetve a Pozsony melletti Duna-balparti Dévény Németországhoz került, Lengyelország pedig visszakapta azt a területet, amit 1923-24-ben adott át, azonban az akkor ezért kapott csereterületet megtartotta.1939 márciusában került sor Csehszlovákia teljes felszámolására és az első szlovák állam megalakulására:


"Önálló Szlovákia – Tiso vargabetűjével

A müncheni döntést követő (1938. szeptember 30.) nem egész fél esztendő alatt Csehszlovákia teljesen felbomlott. Ugyanezen év október 6-án a szlovák politikai pártok képviselői kikiáltották az autonóm Szlovákiát. Az első független szlovák állam első miniszterelnöke Jozef Tiso katolikus pap lett, aki a Szlovák Néppárt Hlinka halála után választott elnöke volt.

1939. március 13-án Tiso is Berlinbe érkezett. Innen adott utasítást a Szlovák Parlament összehívására, ahol másnap közölte Hitler kívánságát, nevezetesen hogy Szlovákia Csehország német megszállásával egyidejűleg nyilvánítsa magát önálló állammá. Ugyanezen a napon – március 14-én – megalakult az önálló Szlovákia és az új államalakulat első felelős kormánya. Miniszterelnökké a kezdeményezőt, vagyis Hitler kívánságának közvetítőjét, t választották. Az ország területe 38 055 négyzetkilométer, lakosainak száma 2 653 000 fő, ebből 130 000 német, 89 000 zsidó, 80 000 cseh, 78 000 ukrán-ruszin és 70 000 magyar, fővárosa pedig a hajdani magyar koronázó város, Pozsony lett.

Fasiszta bábállam – a szlovák fasizmus

Szlovákiából a németek fasiszta mintaállamot akartak kreálni. A háborús gazdasági konjunktúra és a német birodalmi megrendelések hatására az életszínvonal emelkedett. Az önálló Szlovákia kikiáltásának napjától a Tiso által megfogalmazott „egy Isten, egy nemzet, egy szervezet, egy párt” elv érvényesült. A Hlinka-féle Szlovák Néppárt lett az államot irányító párt. E párton kívül a Franz Karmasin vezette német párt, a Deutsche Partei és a Magyar Pártból egyetlenként Esterházy János kapott helyet a 63 tagú szlovák parlamentben.

1939. március 15-én létrejött az Alexander Mach vezette Hlinka Gárda, amely a német SS-alakulatok mintájára szerveződött és tevékenykedett. Alexander Mach és Vojtech Tuka (akiről érdemes megjegyezni, hogy Tuka Bélaként volt anyakönyvezve, és szlovákul meglehetősen gyengén beszélt) egyre erőteljesebben kívánták felhasználni a Hlinka Gárdát a szlovák közélet teljes fasizálására, és törekvésükben nem is voltak sikertelenek.

Azt, hogy a tárgyalt korszak a szlovák történelem sötét fejezete, még a fentieknél is inkább alátámasztja, hogy a Szlovák Köztársaság hadserege már 1939 szeptemberében részt vett a Lengyelország elleni hadműveletekben, és a szlovák csapatok az akció során több száz lengyel honvédőt lemészároltak.

A nemzeti szocializmus és a klerofasizmus jegyében létrejött újdonsült államalakulat azonban mégis csupán a következő évek során jutott a mélypontra. Az 1940-es évben jöttek létre Szlovákiában az első koncentrációs táborok, melyekbe már a személyes vélemény hangoztatásáért is bekerülhettek a megbízhatatlan zsidó, magyar, roma, cseh és szlovák elemek. Ugyanezen év novemberében a Szlovák Köztársaság csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez, s ezzel egyértelművé tette, hogy szoros kapcsolatban áll a három fasiszta nagyhatalommal.

Tetézve a bajokat a következő évben az ország hadüzenetet küldött a Szovjetuniónak, Angliának és az Egyesült Államoknak. A szlovák hadsereg 60 000 fős egységének első bevetésére Lipovec közelében került sor, ahol néhány száz szlovák katona az életét vesztette. A keleti fronton a szlovák csapatok eljutottak egészen a Kaukázusig a németek oldalán. Az utolsó szlovák egységeket a keleti frontról 1943 végén vonták vissza, a nyugati harcmezőkön azonban egészen a háború végéig harcoltak. Itt érdemes megjegyezni, hogy a szlovák volt az egyedüli szláv hadsereg, amely harcolt a szláv „nemzet” szimbóluma, az orosz dominanciájú Szovjetunió ellen.

A közvélemény számára leginkább ismeretes, a Tiso vezette Szlovákia fasiszta mivoltát bizonyító történelmi tény, hogy 1942. május 15-én a szlovák parlament elfogadta a zsidók deportálásáról szóló 68. számú törvényt, mely Németország után elsőként tette lehetővé a zsidó származású polgárok elhurcolását.

A zsidóellenes rendszabályok 89 000 szlovákiai embert érintettek, és a zsidóüldözés Szlovákiában már 1939-ben elkezdődött, amikor a szlovák belügy a zsidókat hivatalosan is a szlovák nemzet ellenségeinek nyilvánította. Szlovákia minden elszállított zsidó polgárért 500 márkát fizetett Németországnak. A 68/1942. számú törvény megszavazásakor a szlovák parlamentben csak gróf Esterházy János keze nem lendült a magasba. Az 1942 márciusa és októbere között lezajlott deportálások során – melyeket a Hlinka Gárda német segítség nélkül hajtott végre – összesen 58 000 szlovákiai zsidót hurcoltak haláltáborokba. A megmenekült zsidók túlnyomó része Magyarországon talált oltalmat."

Ezek után, MIRŐL BESZÉLT Gasparovics úr?! Még néhány szó a valódi fasizmusról:!

9. A fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek kialakulása

-Tehát valóban volt a Magyar Pártból Esterházy János az akkori, 63 tagú szlovák parlamentben! De egyedül Esterházy NEM szavazta meg a zsidótörvényeket!
 

Szóljon hozzá!

tyim elvben egy demokratikus, szókimondó portál! De azért vannak illemszabályok, melyeket nem illik áthágni! Ha mégis mutatkozna szándék, tyim éber...


Biztonsági kód
Frissítés

Keresés

Jelenlévők

Oldalainkat 86 vendég böngészi
A site hozzáadása a KedvencekhezAz oldal hozzáadása a KedvencekhezBeállítás kezdőlapnak!Oldal megosztásaOldal elküldése emailkéntOldal nyomtatása

Hozzászólások