Tyimességek

...avagy Tyima gondolatai.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

A vitatott társadalombiztosítási törvényhez.

E-mail Nyomtatás PDF

Netszerte keringenek különböző petíciók. Utánanéztem a társadalombiztosítási törvénynek, és az ajkai iskolák, egyházi kezelésbe adásának. Én személy szerint nem Ajkán lakom, de él ott Kedves Emberem, és vele összhangban, egyértelműen NEM akarjuk, hogy a Hit gyülekezet irányítsa az iskolákat!

Az állítólagos "társadalombiztosítás mint adó" törvényhez: több órai kutatás után erre jutottam:

Az Alkotmány idevágó szövege:

"A teljesség kedvéért:
XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést
igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson
alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja."

Alkotmány.lap.hu

Aztán kikerestem az etalonnak szánt svéd modell szövegtervezetét:

"Jelen elemzés során a nyugdíjrendszer fogalmát kizárólag a saját jogú öregségi nyugdíjakat biztosító nyugdíjtervekre szűkítem. Vagyis a tanulmány csupán érintőlegesen foglalkozik a rokkantsági és a baleseti, valamint a hozzátartozói járadékok finanszírozásával...A nyugdíjrendszerek két kategóriába sorolhatók működési elvük szerint. A szakirodalom megkülönbözteti a hozzájárulással meghatározott (defined contribution, DC) és a szolgáltatással meghatározott (defined benefit, DB) rendszereket. A hozzájárulással meghatározott (DC) rendszerekben a járadék megállapítása aktuáriusi eszközökkel történik. Az aktív, járulékfizető életszakaszban a rendszer tagjai minden járulékköteles jövedelmük után befizetést teljesítenek, amit egyéni számlájukon jóváírnak...

A szolgáltatással meghatározott (DB) rendszerek működése abban tér el a DC működési elvétől, hogy nem aktuáriusi eszközökkel történik a nyugdíjszámítás. Egy DB-szisztémában az egyéni számla folyamatos vezetését és az aktuáriusi számításokat általában egy meglehetősen bonyolult nyugdíjformulával helyettesítik, ami bizonyos változókkal közelíti az életpálya során teljesített járulékbefizetéseket. Ezen az elven működik jelenleg a magyar társadalombiztosítás öregséginyugdíj-rendszere is. A nyugdíjformula által kiszámított induló nyugdíjat ezután meghatározott szabályok szerint indexálják. A DB-rendszereket tehát alapvetően az különbözteti meg a DC-elven működő társaiktól, hogy az induló nyugdíj értékét nem hagyományos aktuáriusi kalkulációval számítják. A konkrét befizetések egyéni számlán történő vezetése helyett a nyugdíjformula olyan változókhoz köti a nyugdíjjogosulttá válást és az induló nyugdíj mértékét, mint az életkor, a szolgálati évek száma, az életpálya során megszerzett és bevallott jövedelmek, valamint az esetleges egyéb növelő és csökkentő tényezők. Mivel a DB-elv nem a járulékbefizetések egyéni számlán történő jóváírásán alapul, ezért nem feltétlenül szükséges a befizetések folyamatos és pontos nyilvántartása. Ehelyett elégséges a proxyként használt
jogszerző mutatók rögzítése és nyugdíjba vonuláskor történő egyeztetése...Mint látható, a DB és a DC működési elvek egymáshoz közel állnak, a két szisztéma közötti fő különbség a nyugdíjszámítás aktuáriusi megalapozottsága. A DC-rendszerekhez definíció szerint hozzátartozik az egyéni számla, míg a DB-rendszerek esetében az adminisztráció egyszerűsítése érdekében nem vezetik az induló nyugdíjak aktuáriusi számításokkal történő megállapításához szükséges nyilvántartást. A DC-rendszerek tehát a magasabb adminisztrációs költségek miatt várhatóan némileg drágábban üzemeltethetők, ám cserébe a befizetések és az induló nyugdíjszint között a lehető legszorosabb kapcsolatot biztosítják.

Az új nyugdíjrendszer alapjául szolgáló tanulmány - LETÖLTÉS ITT

................................................

Kutakodásomban nem leltem nyomát annak, hogy a társadalombiztosítás átalakulna adóvá! Ettől függeletlenül figyelemmel kísérem ezt a fontos témát, és felkeresem a nagyon tájékozott könyvelőnénimet! Ő naprakész, hisz jelenleg is felkérik adószakértőnek...Ha konkrétum bukkanna fel, azonnal továbbítom!

Módosítás dátuma: 2012. május 15. kedd, 08:38  

Hozzászólások 

 
0 #6 tyima 2012-05-25 07:56
Árnyalatnyi különbséget enged a világ, a környezetünk...Tizenéves melós koromban (kezdőként, nagyjából 18-19 évesen)a legöregebb szaki ezt mondta szó szerint"édes fiam, a melósnak a sz.r és a sz.rabb közül lehet választani" Ez valamikor a nyolcvanas évek végén volt! Azóta mi változott!?A módszer, és a vezetők bővültek, a mi lehetőségeink maradtak! Vagy lehet menekülni külföldre! Még mindig nem akarok...Inkább itthon szeretném, ha valami történne! Mert 45 évesen még részt vennék egy ilyenirányú folyamatban!
Idézet
 
 
0 #5 Eliza 2012-05-24 11:22
Hát éppen ez az! Nem mindegy, hogy küzdök, vagy küszködök.
Idézet
 
 
0 #4 tyima 2012-05-24 08:14
-Azt hiszem, sőt inkább gondolom, hogy sosincs késő! Addig, amíg levegőt tudsz venni a karod emelni, addig kűzdhetsz, vagy inkább küszködhetsz...
Idézet
 
 
0 #3 Eliza 2012-05-23 09:40
És amikor kibújik a szög, akkor már késő lesz...
Idézet
 
 
0 #2 tyima 2012-05-23 07:35
Nincs konkrétum egyelőre Eliza! Egyszer ki fog bújni a szög...De akkor nem külföldre kell majd menekülni, azt hiszem...
Idézet
 
 
0 #1 Eliza 2012-05-22 09:21
De valóban nincs sehol a társadalombizto sítás! Beszélnek mindenről, te magad kerested ki ide, de mértéket sehol nem írnak, igaz? Annyit ad, amennyit akar, akkor, amikor akarja....
Ráadásul ami eddig önkéntes volt, azt is bezsebelte, most meg önkéntességről papolnak? Hogy is van ez?
Társadalmi szolidaritás? Ez mi is? Amikor a megélhetésünkrő l van szó, nagyon kevesen vagyunk szolidárisak! Talán én sem, mert én is szeretnék megélni. Az állam meg tőlünk várja, hogy "dolgozzunk" helyette????????????????
Idézet
 

Szóljon hozzá!

tyim elvben egy demokratikus, szókimondó portál! De azért vannak illemszabályok, melyeket nem illik áthágni! Ha mégis mutatkozna szándék, tyim éber...


Biztonsági kód
Frissítés

Keresés

Jelenlévők

Oldalainkat 35 vendég böngészi
A site hozzáadása a KedvencekhezAz oldal hozzáadása a KedvencekhezBeállítás kezdőlapnak!Oldal megosztásaOldal elküldése emailkéntOldal nyomtatása

Hozzászólások