Tyimességek

...avagy Tyima gondolatai.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Őstörténetünk!Kihámozva a hazugság csomagolásából...

E-mail Nyomtatás PDF


Több baráti portálon is megvitattuk már, de négyszemközti eszmecserék alkalmával is! Italosan, szenvedélyesen érvelve, meg józanul, kimérten...A lényeg tapitható volt, mindkét állapotban:zsigereiben érzi a magyar ember, hogy van kötődése a szabad száguldáshoz, a lóhoz, és valami megfoghatatlan, mennyei érzés keríti hatalmába, ha Erdély hegyvölgyein bandukol! -DE miért? Miért támad fel az ősi virtus, valaki mondja el, írja le végre! Mióta kerestem a választ, és mióta töprengtem elrévedve, a ködös múltba...Ki vagyok én, honnan származom?, valójában, kik az őseim?!Kérdezte azt Ady is, majd válaszul a forró ólmót sejtette, önmagának.

Ez a portál keresi az igazságokat, mégha a z kínos is, és néha konfliktusba torkolló! Az őstörténelmünket feltáró írás is -sejtésem szerint, az lesz! Annak idején, Fatimával, Elizával, és emlékeim szerint, Andrissal, nagyon kiveséztük őstörténetünket! Sok kérdésben,a sejtéseimre támaszkodtam, és a személyes érzéseimre, mert kézzelfogható, logikus választ nem kaptam! Ezidáig...Tessék, Kedves tyimOlvasóim, figyelmesen, és főleg türelmesen elolvasni ezt a hosszú, érdekes gyűjteményt! Nem fogod megbánni, és választ kapsz, sok csúsztatásra, és szándékos hazugságra!

-Tisztelettel megköszönöm az írást, küldőjének!


"Kiszely István: Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak
2010. január 23.

Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy őseink valahol az Ob folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003-ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdődnek: "eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika nincs." Ennyi. Őszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére. Kiszely István jeles magyarságkutató a nagy közönségsikernek örvendő előadása szerkesztett, rövidített változatát olvashatják.

Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész. Biológus, orvosember vagyok. Soha nem akartam a magyar őstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múltat hozzuk össze a jelennel. A csontkémia, a csontpatológia alapján a csontból meg kellett állapítani, hogy hány éves, milyen betegsége volt, milyen vércsoportba tartozott. Később a nagy mitokondriális DNS-kutatást végeztük egy jelentős nemzetközi kutatócsoporttal.

Amíg az egyetemen voltam, a természettudományi karon, untam magam és fölvettem a kínai szakot. Bejártam a kínai követségre: pechemre akkor éppen rossz elvtársaknak minősültek a kínaiak. Mindig azt tettem, amit nem illett tenni, mert tudtam, hogy az lesz később a jó. Amikor a kínai követségnél kiléptem, megpofoztak, megrugdaltak: a végén már pizsamát, fogkefét vittem magammal, így két napig kipihentem magam. Amikor Kína nyitott a világ felé, 1967-ben kaptam egy kínai útlevelet. 

Eljuthattam oda, ahova európai ember mai napig sem juthat el. Azt a feltárást folytattam, amit Stein Aurélnak, 1915-ben kényszerűségből abba kellett hagynia. Azkanában találtam 1200 olyan embert, amilyenek mi vagyunk, magyarok. Ha egy biológustól azt kérdezik, hogy hol keresi a magyarság eredetét, őseit, akkor válasza egyértelmű: ott, ahol olyan emberek éltek és ma is olyanok élnek, mint
mi. 

Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak

A Miskolci Egyetemen történt díszdoktorrá avatásom laudációjában az állt, hogy a magyarság eredetét ott keresem, ahonnan a magyarság származik. Ne nevessenek! A magyarságeredetről szóló történelmünk politika volt! Monarchikus politika. A mai napig a magyarságnak a Monarchia politikáját és a Monarchia történelmét tanítják. 

Kossuthot, Széchenyit, Petőfit, Shakespeare-t szoktam idézni. Most mégis egy nyurga kortársunkat idézem: "hazudtunk éjjel, hazudtunk reggel és hazudtunk este". Ennek az embernek teljesen igaza van. Hazudtak reggel, éjjel és este. A nappalt kifelejtette. Ez a hazugság határozza meg a monarchiabeli magyar történelmet is.

Kérdezgették fiatalok, hogy mit szólok Szántai Lajoshoz, mit szólok egyik-másik előadóhoz? Kérem, mindenkit szeretek, mert mindenki ugyanazt mondja, csak más-más oldalról. Mi ma azért vagyunk itt, hogy a haza ügyeit megbeszéljük. Széchenyi azért hozta létre a Nemzeti Kaszinót, az országos kaszinót, a Nemzeti Társas Kört és a Kaposvári Kaszinót, hogy legyen egy hely, ahol a haza ügyeit megbeszélik. Azt hiszem, hogy ma Kolozsváron az Erdélyi Napló olyan hely, ahol a haza ügyeit beszélik meg. Ezért is örültem a meghívásnak, hogy a magyarság eredetéről kolozsvári közönség előtt beszéljek.

Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy őseink valahol az Ob folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003-ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdődnek: "eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika nincs." Ennyi. Őszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére.

A Monarchia elmélete szerint őseink átkelnek az Ural-hegységen, majd ott éltek gyűjtögető, halászó életmódot. Hogy mennyi ideig, azt nem tudják. Onnan valamilyen oknál fogva őseink lemennek Levedi törzsterületére, ahol több száz évet kell tartózkodnunk. Nekünk mindent az oroszoktól, a szlávoktól kellett megtanulnunk: a mezőgazdaságot, az állattartást, a szőlőművelést. A hithő monarchikusok négy, öt, hatszáz éves ott-tartózkodást írnak. Akkor megjelennek délről a csúnya arabok, ugye, mert nekünk hátba támadt népnek kellett lenni! (Hál` Istennek az arabok erről semmit nem tudnak.

Tizennégy évet tanítottam Kairóban, meg az arab világban.) Onnan bekényszerülnek a Kárpát-medence előterébe. Az osztrák történészek nem tudták, hogy mennyi ideig voltak ott a magyarok. Mi pontosan tudjuk: negyvenöt évig. Jöttek a csúnya besenyők, és hátba támadták a magyarok őseit, akik asszonyainkat, barmainkat hátrahagyva betódultak a Kárpátmedencébe, mert más választásuk nem volt. 

Európában egyedüli népként sokasodtunk harmincszorosára

Kérem, ha a pudingnak a próbája az, hogy megeszik, a magyar őstörténetnek a próbája az, hogy ezerszáz év után harmincszorosára megsokasodva tudtunk megmaradni. Meg tudtuk tartani nyelvünket, meg tudtuk tartani élettani tulajdonságainkat, szellemi-, tárgyi kultúránkat, táncvilágunkat, mesevilágunkat, népművészetünket, hitvilágunkat.

A honfoglalás idején a mai Franciaország területén hét millió ember élt, és ma Franciaországban csak ötvennyolc millióan vannak. Kilencszeresére sem tudtak sokasodni. Mi egy idegen világba érkeztünk. Egy más világból jövet meg tudtunk harmincszorosára sokasodni. Ezt a csodát egyetlen európai nép nem tudta megtenni. Gondolják végig! Mi, amikor beérkeztünk Európába, idegenek voltunk és – fogadjuk már el – most is idegenek vagyunk. Minden európai nép indoeurópai: a skandináv, a francia, az angol, az ibériai, az itáliai, a görög, a szláv mind indoeurópai. Mi egy másik világból jöttünk, és ennek a kultúrának minden részét meg tudtuk tartani. Nemrég egy etruszk temetőt dolgoztunk fel Olaszországban, utána az olasz kollégáimmal elmentünk egy pizzériába. Megkérdezi tőlem az olasz kollégám, hogy tudom-e, mi a különbség, az olaszok és a magyarok között? Valami
közhelyet mondtam. 

Azt mondta: "amit ön itt lát, az semmi nem olasz. Mi átvettünk mindent. Átvettük a föníciaiaktól, a görögöktől, az illíréktől, venétektől. Itt semmi nem itáliai. Itt ülünk az asztalnál. Ott a Milánói dóm. A gótikát Franciaországból vettük át. Az asztalon itt a terítő. Az első szövést a kínaiak végezték el. Itt van a paszta, a tészta, ami Itáliának a jellegzetessége. Az első tésztát Telekurgesztánban négyezer éve találták fel. Ott, ahol Önök éltek. És mi van a Pizzában? Van tészta. Mi lepényt ettünk. Önök behozták a kovászt. Van rajta paradicsom. Közép-Amerikából vettük át. Van rajt formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a kecskét ott háziasították, ahonnan önök származnak. De mi mindent átvettünk, magunkévá tettük és kifejlesztettük. Önök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen Európa kultúrája, és a történelem folyamán csak vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, önök többet adtak a világnak és Európának, mint amennyit kaptak belőle, vagy tőlük." 

Olasz kollégám szavaira elgondolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz ismeri a magyar őstörténetet.
Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvittünk? 

A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk 

Nagyon szeretem, hogy itt vagyunk a református kollégium épületében. Nagyon szeretem a református kollégiumok könyvtárát. Török időkben a török például nem jutott fel Észak- Magyarországra. A német választófejedelmek azt mondták, amennyiben a katolikus monarchia hozzányúl az új valláshoz, akkor vége a monarchiának. Osztrák volt három és félmillió, a németek pedig tizenöt-tizennyolcmilliónyian. A
sárospataki könyvtárban ugyanúgy megmaradt minden. Négyszázhatvan éves tankönyveket olvasok. Hál` Istennek nem katalogizálták. Nagyon vigyáznak rá, hogy ne katalogizálják, mert akkor a Széchenyi Könyvtár kiemeli, elviszi és csak kutatási engedéllyel kérhető ki. Elolvasom a négyszázhatvan éves tankönyveket és a következő áll benne: a magyarság három hullámban jött be a Kárpát-medencébe.

361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok és 895. május 10-én, mint Árpád népe. Akikhez 1235-ben hozzáköltöznek a jászok, 1243-ban és `46-ban a kis és nagykunok. A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk. Ebbıl ki szokták emelni Árpád népének a vonulását és a vonulási területét. Ez a magyar őstörténet. A hunoktól a kunokig ez a népesség belső Ázsiából hozta magával kultúráját, nyelvét. Bejött.

Ezzel szemben mit tart Európa és mit tanítanak nekünk a Monarchia gondolatában? Attila pusztítva száguldott Európa, Ázsia és Afrika között és embervért ivott gyermekkorában és kutya szülei voltak meg szarvai. Mi a valóság? A hunokat 361-ben a római császár hívja be a Kárpát-medencébe, Meotisz vidékéről, hogy kordában tartsák a Duna-Tisza közén lévő szarmatákat és a Tiszántúlon lévő gepidákat. Attila 395-ben Tápiószentmártonban született. Meghalt 453-ban. A maradék hun elmegy Csiglemezőre, a Mezőségre és benépesíti Erdélyt. Ők a székelyek. Ezt jól tudjuk.

A magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorhoz 

Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig kiszolgálja az adott hatalmat. A másik oldalon van a nép, mi, akik az igaz
történelmet írjuk, mert egymásnak adjuk át az ismereteket, a kódolt ismereteket a vasárnapi ebédeknél, a kukoricafosztásnál, a beszélgetéseknél.

Mit tartottak a székelyek magukról? Csaba királyfi népe! Most végeztük el a nagy mitokondriális DNS vizsgálatot egymillió négyszázezer emberen. Kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai. Rajta van a világhálón, el lehet olvasni!. Csak amíg a finnek átírták a tankönyveiket, nekünk a Science és
a Nature, azaz a világ legjelentősebb tudományos folyóiratait leszedték a könyvtárpolcokról, nehogy megtudjunk belőle egyet s mást. Nem én tettem a világhálóra a mitokondriális eredményeket, hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorokhoz, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. Nem én tettem a világhálóra, mert ha én teszem, akkor azt mondják, hogy Kiszelyi István soviniszta, nacionalista, újabban meg azt mondják, hogy fasiszta vagy antiszemita vagyok. Ez a szlogen, ha az ember magyar akar lenni saját hazájában. Ne beszéljünk mellé! Valahova tartozni kell! Mi ide tartozunk, ezt vállaltuk és vállaljuk.

Széchenyi írta a naplójában: "minden mag, amit elvetek, ki fog kelni. De úgy kell tennem, mintha idegen kertész művelné azt, mert engem nem szeretnek az emberek". Ezt a részt soha le nem fordították a naplójából. Széchenyi németül írta a naplóját. Történészválogatások jelennek meg: hogy jön ahhoz a történész, hogy az én történelmemből, az egyik legnagyobb magyar ember írásából ő válogasson?! Bocsánat, nem vagyok én amnéziás! El tudom olvasni és meg tudom érteni. A genetikai eredményeket az utrechti, a varsói rektor és a német akadémia elnöke tette a világhálóra tudatosan. Őrájuk nem lehet ráfogni, hogy fasiszták és antiszemiták.

Attila, az első évezred legnagyobb embere

Csodálatos imakönyvet nyomtatott a katolikus egyház a katonai tisztképzısök számára. Nem kenetteljes imakönyvet. Pont olyant, hogy befér a mellény bal zsebébe. Széchenyinek az imája van benne, az aradi 13-nak a kivégzés előtti imája és Rákóczi Ferencnek az imája. Az utolsóoldalon egy mondat szerepel vastag betűvel arról, hogy végszükség esetén, mielőtt meghal, mit imádkozzon a kiskatona. Egy ismerős katonatiszt, amikor hazajött, azzal fogadott: most volt kinn New York-ban és hozott egy könyvet. A könyv címe: Attila, hun király uralkodásának a titka. Odaát kötelező tankönyv a katonatiszteknek és a közgazdasági hallgatóknak. Sikerkönyv, hárommillió példányban kelt el. Előszavában a mostani elnök Bush, Bill Clinton, a Chrysler gyár, a Ford gyár igazgatói, a szenátorok beírták, hogy ennek a szellemében uralkodtam, vezettem, ahogyan Attila hun király uralkodott. Megjelent a U.S. News-nak egy különszáma a világ tíz legnagyobb uralkodójáról: az időszámítás utáni századokból csak Nagy Károly és Attila szerepel. Nálunk azt tanítják, hogy Attila csatát vesztett. Soha nem vesztett csatát Catalaunumnál! Azt mondta Aëtiusnak, a lovastiszt barátjának (mert Attila Aquileiában és Rómában nevelkedett), hogy: "te is vesztenél tizenkétezer embert, én is vesztenék. Nem ütközzünk meg!" És nem azért nem támadta és nem égette fel Rómát, mert félt a pestistől, hanem mert "te jöttél ki, Róma püspöke, aki apám lehetnél, és te kértél engem." Az első évezred legnagyobb embere volt.

Most építjük vissza Tápiószentmártonban a palotáját. Priscos Rhetor pontosan leírja. Amúgy megdöbbentő a kerítése, a székely kapu, a nagykapu, a kiskapu, a galambdúc, minden. Most
ötmilliárdba kerül, meg van a pénzünk: magyar beruházó, ha értelmét látja, akkor ad pénzt. Kocsi Jánossal, a tápiószentmártoni Kincsem Park tulajdonosával közösen építjük. Idén kezdjük, jövőre kész.

Háromezer éves magyar szakácskönyv

A kásaevő európaiaknak megmutatjuk a kultúránkat! Azért mondom kásaevő európaiaknak, mert a következő könyvem az Eleink lakomája címmel jelenik, meg. Sikerült fondorlatos módon megszerezni Belső-Ázsiából száz, háromezer éves hun receptet. A világ első szakácskönyvét. Az újgúrok mentették meg hun írással. Akkor, amikor Európa még köleskását evett, mi már tíz fűszerrel készítettük a kenget, a pörköltet és a takenget, a gulyást, valamint a csörögét és az öhömöt. Először angolul adjuk ki, hogy a kásaevők megismerjék a kultúránkat. Utána magyarul.

Kérem, a magyar ember nem ért a propagandához. A magyar ember túl szerény, befelé él, nagyon örül, de nem ért ahhoz, hogyan kell magát tálalnia. Meg kellene tanulnunk, de nem tudjuk. Nincs belénk kódolva a seft, az üzlet, a dizájn, a biznisz. Ezek nincsenek belénk kódolva.

A következők az avarok, 568-ban jönnek be. Ugyanabból a törzsszövetségből szakadnak ki, amelyből az őseink. Ugyanolyan kinézésűek, mint mi vagyunk, ugyanaz a motívumviláguk, ugyanaz az írásuk. Ugye az írással, a rovásírással nem volt szabad foglalkozni. Az székelyderzsi, meg a többi csodálatos ősi írásunkat levakarták. Nem volt szabad a tizenkilencedik században propagálni! Elolvastuk a szarvasi tőtartót. Először odaadtuk a Magyar Tudományos Akadémiának, annak az akadémiának, amelyben a magyar betűszót már csak idézőjelbe teszem. A tudományost is idézőjelbe teszem… Ilyen-olyan akadémia, de se magyar, se tudományos. Én huszonhét évet szolgáltam a "Magyar" "Tudományos" Akadémiát és 2000-ben otthagytam. Azt mondtam: nem óhajtok egy olyan testületben lenni, amely hazudik, reggel, éjjel, este. Nem óhajtok őstörténetben irányelveket és a Petőfi-ügyben hazugságokat mondani. Én olyat akarok tanítani, ami igaz. 

Az avarok után, ugyanabból a második türk törzsszövetségből bejön Árpád népe. Kiszakadunk a második türk törzsszövetségből a negyedik század legelején. Onnan bemegyünk Közép-Ázsiába, arra a területre, amelynek a nevét sem volt szabad kiejteni: Turán. Aki a turáni magyarságról beszélt, az már megint mindenféle -ista volt. Ugyanis Turánban a szobdok, a bahtriaiak, a horejzmiek, délről a perzsák lejegyezték a kultúránkat, leírták az öntözéses gazdálkodásunkat, leírták a kereskedelmünket, leírták a hangszereinket.

Ezzel szemben a Monarchia történészeinek felfogásában nekünk űzött, hajtott, gyűjtögető, halászó népnek kellett lenni! 

Nekünk gyűjtögető, halászgató népnek kellett lennünk 

Tolsztov szovjet akadémikus írt egy könyvet 1973-ban Az ősi Chorezm címmel. Leírta a magyarok öntözéses gazdálkodását. Megjelent magyarul, de hamar betiltották, bezúzták, indexre tették (az én példányomat persze nem). Leírta, amit nem volt szabad, mert nekünk gyűjtögető, halászó népnek kellett lennünk.

Gondolják el történészeink magas agyi fejlettségét: mondjuk bejön félmillió ember a Kárpát-medencébe és akkor az asszonyok kimennek az erdőbe csiperkegombát gyűjtögetni és ebből
etetnek félmillió embert. Nem tudom, hogyan képzelik. 

De folytassuk. Turán területéről, mivel ott voltak a szobdok, bahtriaiak, a nagy birodalmak, a Horejzmi Birodalom, átmegyünk a Kaukázus középső keleti részébe, Európa látókörébe kerülünk. Ott van Örményország, nyugatra Grúzia, délre az azeriek. Világosító Gergely, a nagy örmény szerző leírja a kultúránkat, a kereskedelmünket, a ruházatunkat. Egyetlenegy akadémikus kutatónk nem volt még Örményországban! Nem volt még a jereváni könyvtárban! Nekem őrült barátaim vannak csak –, mert őrült emberrel érdemes barátkozni. Az egyik ilyen Ucsek Árpád. Ucsek Árpád a sztálini időkben pravoszláv térítőként, mint szerb pap térített Örményországban és most Magyarországra jött. Ő örmény ember. Elküldtem Jerevánba, hogy jegyzetelje ki, mi az, amit az örmény írók írtak rólunk. (Örményország négyezer éves királyság. Ugyanúgy Grúzia is, hihetetlen magas kultúrával rendelkező két ország. Itt van az ellentét: ugye, az újgazdag oroszok, és az ősi örmények, grúzok között.) Három oldal könyvtár-jegyzetet írt ki abból, amit az örmény szerzők a magyarokról és a hunokról írnak.
Soha egy mondatot le nem fordítottak ebből!

1860-ban Iszpahánban (ez Perzsia délnyugati része, ma Iránnak hívják) előkerült egy érdekes lelet. Talán emlékeznek erre a helyre: Iszpahánban dúsítanak most az irániak uránt. Ha lenne egy értelmes vezetőnk, mi is dúsíthatnánk. Európa leggazdagabb uránbányája Pécs mellett van. Mennyire megijednének a környező országok attól, hogy Magyarország dúsít. Erre fel bezárták az uránbányánkat. Nos: találtak Iszpahánban egy ötödik századi hun-örmény szótárt és nyelvkönyvet. Ennek van egy hatodik századi másolata, a szerzetesek lemásolták Jerevánban és van egy kilencedik századi török fordítása.

Egy másik barátom, Detre Csaba húsz évig dolgozott Iránban, Perzsiában. Csaba nem a piacra járt, és nem a nőket hajtotta, hanem beült a pravoszláv könyvtárba és kiírta a hun-örmény szótárt. Benne van a teljes magyar nyelvtan, és benne van a teljes magyar szókincs, a 2500 alapvető szavunk. Ugye, 163 finnugor szavunk van és 2700 török szavunk. Ebből két évvel ezelőtt Csomakőrösön megjelentettek néhány oldalt az őstörténeti napok keretében.

Na, ott vagyunk a Kaukázus közepében, bekerülünk Európa látókörébe, mert Arménia és Grúzia már nagy európai királyság. De mivel nem tudunk a három nagy, örmény, grúz és azeri birodalom miatt tovább sokasodni, fölmegyünk Magna Hungaria területére. Ahonnan a monarchikus őstörténet indítja az őstörténetet. Ötven évet tartózkodunk ezen a területen. Ekkor vettük át ezt a százhatvanhárom finnugor szót.

Hát ötven év alatt mi is átvettünk százhatvanhárom szót az angolból: flopy, meg disc, meg winchester…"

.........................

Tehát, az a kellemes érzés, melyet gyermekkorom Erdélyi látogatásakor éreztem, és a mai napig nem feledem, az az Ősöktől járt a leszármazottak felé?!Székely magyar, egy testvér?!Mert sok minden érthetővé válik egyből! Ajánlom a gyermekeseknek:
Atilla Király Népfőiskola

Módosítás dátuma: 2012. szeptember 13. csütörtök, 07:44  

Hozzászólások 

 
0 #20 tyima 2014-03-21 08:08
Én is anyáztam, meghallgattam valamely "nemzetit" hebegni valamit...Keresd a Napi történésekben!
Idézet
 
 
0 #19 Fatima 2014-03-20 12:49
ÓÓÓÓ Tyimus, vagy mint édes szavu bülbül a hervatag rózsabokrok sürüjében :), hát mivé lett a világ, míg én haldokoltam? Má itten se anyázhatom egy jót? Pro vagy kontra, csak gyühessen, ami kikévánkozik :) De ökör politizál magába!!
Idézet
 
 
0 #18 tyima 2014-03-20 08:48
Hogy mi a 'jobbik' választás?!Nem tudom, de kiégtem. Már nem várok semmit igazán...90-ben nagyon bíztam, azt a bátor, bizakodó boldog pár hónapot már nem hozza vissza semmi...Aztán mekkorát csalódtam-tunk...Több embert személyesen ismerek, rájuk bíznék ezt-azt, de kérdés, milyenné válik, ha hatalom kerül a kezébe!?Fiam jobban bízik, aktívan részt vesz, de még fiatal...Talán jó így, még nem csalódott, adja ég, ne is kelljen neki bennük...Ez az én 'jobbik' énem...
Idézet
 
 
0 #17 tyima 2014-03-20 08:43
Próbálom a rengeteg gondolatot, melyeket ébresztettél bennem rendszerezve leírni...De a lényeg, hogy számomra is hiteltelen és hazug, az egyre hervadtabb szegfű, és a csendben töppedő-rothadó narancs. Nem ezek miatt szeretem a Természetet. Mert testidegenek egy gyönyörű Csendéletben, amelynek ilyesmi a címe:erkölcs, igazságosság, közös teherviselés, stb, stb.
Nem hiszek, és elfordulok, ha ilyet látok úton-útfélen...Nem maradt más lehetőségem nekem sem, valami olyasmi várása, és megmérettetése, ami még nem volt!Tehát még nem csapott be!
Idézet
 
 
0 #16 tyima 2014-03-19 10:15
Fatima, Te szellemi testvérré kezdesz válni...meglepetésemre! ?De most annyi dolgom van, nem tudok érdemben válaszolni, viszont nemsoká fogok, és okozok meglepit Neked...
Idézet
 
 
0 #15 Fatima 2014-03-17 19:43
Ja bocs, amúgy nem politizálok, meg magyar őstörténet csak és kizárólag, és szigoruan :)
Idézet
 
 
0 #14 Fatima 2014-03-17 19:38
...2 informatika fejlesztése teremtene itt millió munkahelyet, a bérek rendezése, meg egy markáns érdekvédő külpolitika, kezdve az adóssághalmaz részleges eltörlésével, újraütemezéséve l, no meg az elszámoltatás!! ! nyami :), egyetlen ciklus alatt új pályára lehetne állítani az egész szarhalmazt. Kérdés, hogy a rongyoshadsereg megszervezésén túl, a valódi szellemi elittel, szakember gárdával a kulisszák mögött milyen kapcsolatot ápolnak, mi van a tarsolyukban, és csakugyan megvesztegethet etlenek-e???
Idézet
 
 
0 #13 Fatima 2014-03-17 19:37
1.Tyima koma :), todd, ismered a szlogent "együtt tették tönkre", a bibi csak annyi, hogy ez együttesen alkalmazható a rendszőrváltás utáni két korményzó erőre Nemtom, forgolódol-é mostanában az AN oldalán, tudod-é hogy Bartus úr is két pofára szidja a baloldali ellenzéket, na most képzelheted mekkora méán a baj!! Kizárásos alapon egyetlen erő maradt, de ha Vona arra fogja felhasználnia szerzett hatalmát, hogy koalára lép Orsós Vityával , én leszek ki végez vele, maradék, utolsó erőmből (úgyíis fenyegetik mostanában szegényt,..)Ide jutni, hogy el kell ismerjem, a Fityisz meg az Összeborulás mai napig nem adott programot, csak egymást mószerolja, pozitiv kampányt egyedül a jöbbik folytat, bammeg :)Olvasoltad már?
jobbik.hu/.../...... Mellesleg minden le van írva, amiről én beszélni szokok, hogy mi ment itt végbe a az elmúlt 25 évben, és milyen lépéseket kéne megtenni, hogy ez az ország újra életre kelljen... Jó, egy-két baromság van benne, mint a Szent Korona tan erőltetése, a magyar mindig is Egyisten hitű nép volt, minden létező rokonunk muszlim, semmi jót nem igen hozott nekünk a római katolicizmus, nomeg, a közmunka- kényszert is dőreség erőltetni, ha nem áll megette értékteremtés, a valódi megoldás az alapjövedelem lenne, kb 80 ezer/per kopoltyú, de azon felül mig ilyen csórók vagyunk minden mást beszüntetni, családi pótlékon át, a nyugdijig bezárólag. a cigánykérdést ezzel is meg lehetne ódani, mingyá megtalálnák a születés szabályozás módozatait. Hanem a vízügy, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bérlakás épités, a bányászat beinditása, az egészségügyi turizmus, az
Idézet
 
 
0 #12 tyima 2014-03-16 07:28
Annak örülök tényleg, hogy pár gondolat erejéig újra publikáltál Fatima,annak nem, hogy (ha jól értem) csak viszonylagos a jól léted...
A magyarság eredete, egy kényes, de nagyon kusza, szerteágazó, és mindenbe belekeverhető téma! Nem kellene mellé-bele politika! Az aztán végleg, semmibe nem kéne...Gyűlöletem ettől az ingyenélő sz.rházi népségtől csak fokozódott.
.........................................
Kiszely frappánsan oldja meg a vitát, honnan is származunk!?A magyar embert ott kell keresni, ahol magyarul beszélnek! Mert lehetett kiirtani, beolvasztani, elüldözni, de tárgyi, nyelvi vagy írásos, építészeti emlék akkor is maradt fenn ott, ahol magyar ember élt!
A finnek pedig az új történelemkönyv eikben világosan megírják! Rokonszenv van, de genetikai rokonság NINCS közöttünk!-Hogy miért erőlködik néhány öreg bácsi kis nézettségű tévéadókon mégis bizonygatni a régi torz teóriát, azt nem tudom...
....................................
Az ember sokfelé jár a világban, vagy sokféle filmet lát arról...Ha meglátok egy olyan tájat, ami hasonlít valami miatt arra, ahol mintha jártam volna, és kellemes emléket ébreszt, valahogy rokonságot érzek...Keressétek a Napi történéseim!
Idézet
 
 
0 #11 Fatima 2014-03-12 01:51
No, jobb későn,mint soha :) Tyima kedves, tudod, én a túlelméleti különc vagyok :) szóval nekem Kiszelytől megvan a kétkötetes magyarok őstörténete, netről leszedve, a4-es lapokra nyomtatva, hosszú évek óta (figyelem, Rajcs Úr, nem épp Dörmögő Dömötör), a másik alapvető könyvem, Padányí Viktor Dentumagyariája , mindkettő többszörösen ki és át-meg átolvasva. De ez sem rossz,
magyarmegmaradasert.hu/.../...
csak rendes kronológiát kéne benne felállítani, a Hurri Mitannitól (i. e. 3. évezred), az onnan való kivándorlás, Chorezm megalapitása, majd Belső-Ázsia, az Ujgurok (hunok), és mongolok szétválása, aztán visszaszivárgás Khorezmbe, onnan az Indiai hódítások, az Európa felé áramlás lépései,(Magna Hungárai, Etelköz), a hun és avar honfoglalások a Kárpát-medencébe, aztán a ujgur-hun- onogur komponens, és az anno Mitanniba maradtak leszármazottai a szavard magyarok egyesülése, amit Vérszerződéskén t ismerünk, és az azt követő 3. honfoglalás :), úgyhogy MA kollega jó helyen keresgél, amikor feltételezi, hogy a több komponensű volt a harmadszorra bevonuló népség, csak abban téved, hogy ezt eddig senki nem kutatta :) Merész kijelentés :).... óvasni kéne inkább :).. Azért ügyi vagy, hogy Kiszely bát előkapartad...Ezekről én má ugyi több ször próbáltam beszélni, de biztos azt hitted, csak úgy hasamra csapkodok, na meg a Dörmögő dömötör, meg én amúgyis csak egy liberós koommonyista vónék, ugyi...
Idézet
 
 
0 #10 MA 2012-10-12 17:53
Arról nincs véleményem, hogy finnugor vagy nem finnugor a magyar. Talán az is, talán nem, de nem csak az. Sőt, sem a finnugor, sem a hun, sem a török rokonság nem lehet kizárólagos szerintem. Az sem biztos, hogy egy-egy törzsnek egységes eredete van, de azt érdemes lenne kutatni, hogy mind a 7 törzs ugyanonnan származik-e, vagy teljesen máshonnan. De ilyen kutatás eddig nem volt, a hun, a török, a finnugor és a többi elmélet hívei is egységes eredetet feltételeznek, ami 7 törzs esetén egyáltalán nem biztos. Nekem csak ezzel van bajom, semmi mással. :)
Idézet
 
 
+1 #9 tyima 2012-10-12 07:27
De Kedves MA, lehetett mind a 7 törzs szerteágazó eredetű...De, ebben az esetben is hamis és csalóka a régi tanítás, hogy csak finnugor a testvér...
Nem gondolod?
...............
Az élet több területén találunk értéket és értelmet, a magyar embert figyelve. Ez a saját véleményem szerint, összetettebb gondolkodásra, lélekre vall! Mosódhatott össze őseinkben több vérvonal...Jóféle vérvonal, azaz jóvér.
Idézet
 
 
0 #8 MA 2012-10-11 21:09
Engem egyvalami zavar. Az, hogy a magyarság a hivatalos elmélet szerint is 7 törzsből származik, mégis egységes eredetet keresünk. Nem lehet, hogy mind a 7 törzs más nép rokona volt, máshonnan származott?
Idézet
 
 
+1 #7 tyima 2012-09-23 05:52
Így, hogy elolvastam Ricsivel a beszélgetést, kezd derengeni...A Kiszely úr ellentmondásos megítélésére, nem véletlenül utaltam!Két élete volt. Egy az antropológusi, a másik a pártszolga. Ügynökmúltja már rég ismert.Viszont a Petőfi, és őstörténeti kutatásának, semmi köze (azt hiszem) pártokhoz.
www.kiszely.hu/.../index.html
Ősi magyar családból származik.http://istvandr.kiszely.hu/benedekfalvi_ki szely.html
Kilencszázhetve n óta tanít az ELTE-n, SOTE-n, tagja az MTA-nak!Nagy koponya!Már a nyolcvanas évek végén feltűnt, a finnugor gyökerek tagadásával, és a belső-ázsiai származásunk véleményezéséve l, és Petőfi csontvázának (vélt) megtalálásával! (azóta folyik a leszármazottakk al az egyeztetés)
Kiszely, hogy politikai megrendelésre dolgozna?!
Szegény, már nem, hisz nem rég elhunyt.
De ha dolgozott is megrendelésre?-Melyik pártnak? Mert súgott a szocialistának. Aztán sok jót tett a Fidesznek, majd még többet a Jobbiknak. Amelyből kizárták, mikor kiderült ügynökmúltja...Tehát, kedves Kretai, most mit gondoljak?!
Én innentől utaltam arra, hogy talán figyeljünk a tudósi munkájára. mert arra, kétségkívül, jobban érdemes!
Idézet
 
 
+1 #6 2012-09-23 04:42
Ricsi!Egy pillanatig se vedd komolyan amit irtam!:D
Ezt tegnap ejjel improvizaltam...De most kepzeld el ha tortenetesen tortenesz lennek egy masik vilagban,es az eppen hatalmon levo" part adna nekem egy kisebb osszeget(csak annyit,amennyib ol meg az unokaim is vigan megelnek hihhi)hogy ezt az iranyvonalat kovetve,csak kevesbe viccesen,tobb even keresztul csiszolgatva,do lgozva egy nagy es dicso" magyar tortenelmi multat krealjak!:D En mar annyi variacioja't olvastam ,no meg tanultam az oskolaban!:)sza rmazasunkrol,ho gy nem is tudom melyikben higgyek!:DKepte lenebbnel keptelenebbekre is gondolok,ilyen pl. a Sziriuszi elkepzeles!:D Asszem marad a genetikai vizsgalat,az majd megmutatja kik is vagyunk es ha kozben kiderul hogy mas bolygorol szarmazom,assze m szedem a satorfamat es maris koltozom!:)
Idézet
 
 
+1 #5 2012-09-22 21:01
Hát kretai, remek feladványt adtál nekünk...Valahol kapizsgálom, mit szerettél volna kihozni belőle: Miszerint az első ember magyar volt!? Vagy, ahogy te írtad " Magar " ? Elnézést ha nem így van, nekem így jött le...Ezt a fajta elméletet még nem hallottam! Annál inkább, hogy egy atomrobbanás hozhatta létre bolygónkat, és vele együtt az embert. Ennek a robbanásnak számos levált része alkotja az eddig ismert 13 bolygót. Mi is ezek kicsiny, levált része vagyunk, amelyet ma Földnek neveznek. Máig rejtély, pontosan mi is zajlik a kozmoszban, szerintem ezt soha sem fogjuk pontosan megállapítani! De én valahol itt keresném az emberiség kialakulásának történetét. Ebben az Ádám és Évás, vagy ahogy te írtad " Magar' -os történetben nem hiszek! Persze, biztos van valami felső, nagyobb hatalom, de ez a történet nekem abszurd. Az, hogy zsidó ember volt az első, már felveti bennem a kérdést, nem-e hamisítás, a " Magar " -t pedig túlzásnak érzem! Saját vélemény........
Idézet
 
 
+1 #4 tyima 2012-09-22 06:55
Kedves vagy, hogy ellátogattál végre Krétáról, tyimig!
Most megbontok egy palack jóféle bíborfolyadékot ...Majd midőn kifejtette áldásos tevékenységét szürke állományomra, újfent elolvasom expozédat! Harmadszor...Mert kétszer megtettem steril állapotban, és ...hát egyelőre rejtvény nekem...
De talán megtalálom írásod logikájához kulcsom!
-Még kérlek írjál ilyeket, mert Fatima óta, nem olvastam ily nyakatekertet, és furmányost!
....................
A Kiszely úr tevékenységéről , mi a véleményed? Kalandos ember volt, ugye?
Idézet
 
 
+1 #3 2012-09-22 04:41
Az ugy vo't,Isten megteremtette az elso ferfit,akit a koztudattal ellentetben,iga zabol nem Adamnak hivtak hanem Magarnak.Csak a tobbi statiszta mint a kigyo' meg azok a franya angyalok MIATT alakult ki ez az egetrengeto" banalis tevedes.mert az uuugy vo't hogy ezek a szerencsetlen repkedo, lokott angyalok egy almaval teniszeztek szarnyaik segitsegevel,mi koron lattak ezt az egy szem szarnyatlan,itt -ott szo"ros, pucerfeneku,luc ernat ragcsalo istenkedvence't es megkerdeztek tole beszall e a jatekba?Nos,mivel fo"hosunk meg nem evett a tudas fajanak gyumolcsebol,te ljesen tudatlan volt,de nagyon ehes!Hangosan korgo gyomra,picit eltompitotta maximalis hangterjedelmet ,de latvan az ide-oda ropkodo almat,megkivant a azt es az egbe kialtotta ADDMA',ADDMA'!
Az egyik szarnyas szoke bombazo,megkerd ezte a masikat:-Te?Mit uvolt itt ez kiskedvenc?Mire a masik:-Asszem a nevet kialtja!:-Neeem az almat keri,felelte a masik.-jo,hat add oda neki.-Bolond vagy?Ez a tudas fajanak a gyumolcse,huuu ha megtudja az oreg hogy ezzel jatszottunk!-Epp ezert te kotyagos,Addma'vagy hogyishijjak ADAM viszi el a balhet helyettunk!(Na kerem!Itt igazolodott be,hogy a kigyo neve artatlanul lett bemocskolva,Eva is teljesen artatlan,so"t!Alibijuk is volt,mert epp egymassal voltak elfoglalva, mashol.Az angyalok elferditettek a tortenelmi tenyeket,neveke t valtoztattak meg es nem voltak oszintek.Magar meg bezabalta az almat es most Evanak kell menstualnia helyette!Isten epp kikuldetesben volt egy masik galaxisban(csak mert tobb parhuzamos vilag letezik..Huppsz,ezt nem lett volna szabad elarulnom...)es ezekkel a bogyos ,nagyon megnyero" kullemu,mindig mosolygos angyalkakkal talalkozott eloszor.
Szoval barataim es OLV.tarsaim,a magyarsag tortenelme itt kezdodik.Cafoljatok meg hogy nem igy volt!Szia Zoli!
Idézet
 
 
0 #2 Eliza 2012-09-17 19:29
Hát, mihelyst lesz időm ennyit olvasni.....
Idézet
 
 
+1 #1 tyima 2012-09-17 12:09
Nagyon ajánlom ezt az írást Mindenkinek! Szánjon rá 10 percet!Fatimát külön kérem, pár kérdésre választ kapna Ő is...-Ugye mennyi tévút?
Idézet
 

Szóljon hozzá!

tyim elvben egy demokratikus, szókimondó portál! De azért vannak illemszabályok, melyeket nem illik áthágni! Ha mégis mutatkozna szándék, tyim éber...


Biztonsági kód
Frissítés

Keresés

Jelenlévők

Oldalainkat 29 vendég böngészi
A site hozzáadása a KedvencekhezAz oldal hozzáadása a KedvencekhezBeállítás kezdőlapnak!Oldal megosztásaOldal elküldése emailkéntOldal nyomtatása

Hozzászólások